O KANCELARIJI

o namaAdvokatska kancelarija Učajev je osnovana u februaru 2009. godine u Beogradu, kao plod višegodišnje saradnje dva mlada, pespektivna i uspešna advokata Petra Učajeva i Nenada Vojnovića.

Advokati advokatske kancelarije Petar Učajev imaju višegodišnje iskustvo u pružanju pravnih usluga. Prepoznati smo po efikasnom, kvalitetnom i visokoprofesionalnom načinu rada. Naš tim ima bogato iskustvo u oblasti statusnog, privrednog, obligacionog, stvarnog, radnog, porodičnog, imovinskog, kaznenog, autorskog prava i svih drugih oblasti prava uključujući i konsultantske usluge iz navedenih oblasti.

U Advokatskoj kancelariji Učajev stranke dočekuje ljubazan i predusretljiv tim advokata i advokatskih pripravnika, uvek spremnih da svojim strankama pruže usluge na najvišem profesionalnom nivou sa ciljem da zadovolje interese stranaka pozitivnim ishodom svakog pravnog pitanja.

Kratka biografija Petra Učajeva, osnivača advokatske kancelarije
,,Petar Učajev“:

 • 22.03.2015. godine imenovan za počasnog člana Upravnog odbora nevladine organizacije za pružanje besplatne pravne pomoći „PRO BONO“,
 • 04.12.2014. godine učestvuje na tribini u „okupiranom“ bioskopu Zvezda sa temom „Čija je ovo Zvezda“,
 • Novembra 2014. godine napisao i objavio autorski tekst pod nazivom „Nemačka ratna odšteta posle Drugog svetskog rata sa posebnim osvrtom na stradanje Jevreja u Jugoslaviji“ za projekat zidnih novina na web stranici www.protivzaborava.com,
 • 29.10.2014. godine prisustvovao Konferenciji „Zakonik o krivičnom postupku-12 meseci primene u redovnim sudovima“,
 • 21.06.2014. godine učestvovao u projektu podizanja kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima „simulacija suđenja“,
 • 06.06.2014. godine učestvuje na predstavljanju rezultata istraživanja „Analiza primene mere pritvora u Srbiji“,
 • Aprila 2014. godine otpočinje zastupanje i saradnju sa Privrednom komorom Beograda,
 • Od decembra 2013. godine započinje zastupanje malih akcionara oštećenih u procesima privatizacija preduzeća,
 • Novembra 2013. godine učestvuje kao predavač u projektu koje organizuje Pravni fakultet univerziteta u Beogradu pod nazivom „PRO BONO“ portal za besplatnu pravnu pomoć;
 • Novembra 2013. godine Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije izabran je za jednog od najmlađih predavača na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije,
 • 24-25.10.2013. godine učestvuje na dvodnevnom seminaru za advokate „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima OSNOVNO I UNAKRSNO ISPITIVANJE,
 • Novembra 2012. godine učestvuje u projektu 100 pitanja 100 odgovora koje organizuje privredno društvo „PARAGRAF Co“ d.o.o. Beograd te u autorskim tekstovima pruža odgovore na pitanja u vezi sa porezom na prenos apsolutnih prava, smetanjem državine i kupoprodajom nepokretnosti
 • Od novembra 2012. godine učestvuje kao jedan od predavača na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu na tribini “pravnici na poslu” u organizaciji Evropske organizacije studenata prava (ELSA).
 • Od maja 2012. godine otpočinje zastupanje privrednog društva “IDEA” d.o.o. Beograd.
 • Od maja 2011. godine na dvodnevnom seminaru se obučio za zastupanje klijenata u medijaciji sa posebnim osvrtom na zastupanje u privrednim sporovima.
 • Od maja 2010. godine otpočinje saradnju i zastupanje turističkog preduzeća „RECREATOURS“ a.d. Beograd,
 • Od aprila 2010. godine učestvuje kao jedan od četiri predavača u deset seminara pri obuci sudija za prekršaje u Beogradu i iz drugih gradova Srbije, koji se odvijaju pod pokroviteljstvom Pravosudne Akademije i Udruženja sudija za prekršaje, na temu uvođenja carinskih, poreskih i deviznih prekršaja u nadležnost suda za prekršaje sa aspekta odbrane i okrivljenog,
 • Od februara 2010. godine učestvuje kao jedan od tri predavača u dvanaest seminara pri obučavanju preduzetnika i malih pravnih lica u oblasti carinskih, poreskih, deviznih i spoljnotrgovinskih prekršaja, koji su se odvijali u prostorijama Privredne komore Beograda pod pokroviteljstvom Institute for Sustainable Communities (ISC) i Udruženja sudija za prekršaje,
 • Od januara 2010. godine kao predsednik osnivačke Skupštine i član Izvršnog odbora učestvuje u osnivanju i radu sekcije Mladi Advokati Beograda (MAB) koja izvršava postavljene zadatke i ciljeve u okviru Advokatske komore Beograda,
 • Od oktobra 2009. godine uključio se u postupak pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim građanima koji realizuje Advokatska komora Beograda pri gradskim opštinama Grada Beograda,
 • Od jula 2009. godine otpočinje saradnju i zastupanje italijanskog privrednog društva „SUOLO E SALUTE“ kao i njegovih kćerki privrednih društava u Srbiji koji se bave sertifikacijom u oblasti organske proizvodnje.
 • Od juna 2009. godine stekao je potvrdu o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite maloletnih lica u organizaciji Pravosudnog centra, Centra za prava deteta i UNICEF-a.
 • Od januara 2008. godine radio je kao pravni savetnik grupacije „Droga Kolinska“ čiju grupaciju čine domaća privredna društva: „GRAND KAFA“, „GRAND PROM“, „SOKO-NADA ŠTARK“, „BONITO“, „PALANAČKI KISELJAK“, „VS INTERNATIONAL“, kao i strana privredna društva, „ISTRABENZ“ i „DROGA KOLINSKA“,