NAŠ TIM

Petar Učajev, osnivač –
petar@ucajev-office.rs

Advokat Petar Učajev je rođen 1981. godine u Beogradu, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je u februaru 2005. Tokom studiranja istakao se u veštini besedništva učestvujući na renomiranom takmičenju Pravnog fakulteta, što mu je dalo odličnu osnovu za buduće bavljenje advokaturom kao profesijom koja iziskuje umetnost lepog i rečitog izražavanja.
Ubrzo po diplomiranju, u martu 2005. godine zaposlio se u Advokatskoj kancelariji Simeunović & Ikonović & Isailović kod advokata Živorada Ikonovića gde je stekao bogato znanje i iskustvo u advokaturi i u decembru 2007. godine po polaganju pravosudnog ispita upisao se u Registar advokata pri Advokatskoj komori Beograda i otvorio kancelariju koja je od osnivanja prepoznata kao vrlo uspešna advokatska kancelarija sa širokim opsegom pravnih usluga.
Pored svakodnevnog rešavanja pravnih pitanja u svim oblastima prava, posebno se istakao kao predavač na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije, i to kao jedan od najmlađih predavača počev od 2013. godine do danas. Izabran je za sudiju Discipinskog suda Advokatske komore Beograda, koju funkciju je vršio od 2017. godine do juna 2021. godine, a od oktobra 2021. godine postao član Nadzornog odbora Advokatske komore Beograda.

Jelena Milićev, advokatjelena.filipovic@ucajev-office.rs

Jelena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u martu 2009. godine, a potom se u julu iste godine zaposlila kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Petar Učajev, da bi položila pravosudni februara 2012. godine i u maju se upisala u Imenik advokata Advokatske komore Srbije.
Jelena je pragmatična, brza u zaključivanju i elokventna u izražavanju. Njena umerena narav, spremnost na saradnju i stoička upornost uliva poverenje kako kolega tako i stranaka u pozitivan ishod svakog posla koga se lati, te time predstavlja stub oslonac kancelarije i uspešno koordiniše sve obaveze. Lakoća sa kojom izvršava sve radne zadatke čine je veoma produktivnom.
Tokom pripravničkog staža Jelena se pokazala veoma uspešnom u oblastima trgovinskog, porodičnog, naslednog, ustavnog i upravnog prava, kao i zastupanja kako fizičkih tako i pravnih lica bez obzira na ozbiljnost zadatka uvek pokazujući nesmanjeno interesovanje za sticanjem novih znanja i veština.
Odgovornost i upornost u izučavanje prakse odaju njen pouzdan manir sa kojim ostvaruje sve ciljeve. Dokazanom obzirnošću prema složenosti svakog zadatog problema i ljubaznim odnosom prema strankama Jelena je dala veliki doprinos osnovnoj politici Advokatske kancelarije „Učajev“ da se ova često rigidna profesija učini prijatnom i prijemčivom svima.

Nenad Vladić, advokatski pripravnik –
nenadvladic1@gmail.com

Nenad je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, i iste godine se pridružio timu advokatske
kancelarije Učajev. Od samog početka pripravničkog staža nije se ustručavao najizazovnijih zadataka, uvek spreman da preuzme inicijativu i odgovornost. Nenad je elokventan, društven i neizmerno harizmatičan. Brzo se adaptira na novo okruženje i stranke uživaju u komunikaciji sa njim.
Kao što neki kažu da iza svakog dobrog advokata stoji još bolji
pripravnik, mi smo se sa Nenadom u to uverili.

Prijatelji kancelarije:

Gortan

Gortan Joksimović, diplomirani pravnik, specijalista za oblast poreskog savetovanja  – gortan.joksimovic@gmail.com

Aprila 2006. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu,  završio specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja
u novembru 2007. godine.
Od marta 2007. do juna 2008. godine radio u Advokatskoj kancelariji “Goran Savičević”, kao advokatski pripravnik, od juna 2008. godine do decembra 2009. godine zaposlen u revizorsko konsultantskoj kući – BDO (članici međunarodne BDO grupe), kao poreski savetnik.
Na ovom mestu obavlja poslove poreskog konsaltinga, međunarodnog poreskog planiranja, poreskog due diligenca i poreske revizije za renomirane domaće i međunarodne kompanije. Od decembra 2009. godine zaposlen na mestu eksperta koordinatora za oblasti poreza i zaštite konkurencije, u Naftnoj Industriji Srbije a.d. Novi Sad.