Naš Tim

Nenad Vojnović, diplnenad vojnovicomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom – nenad.vojnovic@ucajev-office.rs

Dana 19. septembra 2003. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, te se tada zapošljava kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji “Srđana Radovanovića”, te nakon godinu dana rada biva preuzet od advokatske kancelarije “Simeunović-Ikonović-Isailović” i to sve do novembra 2005. godine kada polaže pravosudni ispit i saradnju sa istom kancelarijom nastavlja kao samostalni advokat, da bi oktobra 2009. godine bio imenovan na mesto direktora pravnih i administrativnih poslova privrednog društva “JAT AIRWAYS” a.d. Beograd, gde je radio do januara 2011. godine kada otpočinje saradnju sa “Neochimiki” i “Alapis holding korporaciji” koja povezana privredna društva vrše poslove u Republici Srbiji u oblasti hemijske industrije, motornih ulja i farmacije da bi oktobra 2011. godine stupio na funkciju generalnog direktora Rafinerije Nafte Beograd zadržavajući poslove direktora pravnih poslova cele grupacije “Neochimiki” za Srbiju. Od 2014. godine se ponovo vraća u advokaturu kao osnivač sopstvene kancelarije.

 

 

Jelena FilipovićJelena Filipovic, advokatjelena.filipovic@ucajev-office.rs

Jelena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u martu 2009. godine, a potom se u julu iste godine zaposlila kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji „Učajev“, da bi položila pravosudni februara 2012. godine i u maju se upisala u Imenik advokata Advokatske komore Srbije.
Jelena je pragmatična, brza u zaključivanju i elokventna u izražavanju. Njena umerena narav, spremnost na saradnju i stoička upornost uliva poverenje kako kolega tako i stranaka u pozitivan ishod svakog posla koga se lati, te time predstavlja stub oslonac kancelarije i uspešno koordiniše sve obaveze. Lakoća sa kojom izvršava sve radne zadatke čine je veoma produktivnom.
Tokom pripravničkog staža Jelena se pokazala veoma uspešnom u oblastima trgovinskog, porodičnog, naslednog, ustavnog i upravnog prava, kao i zastupanja kako fizičkih tako i pravnih lica bez obzira na ozbiljnost zadatka uvek pokazujući nesmanjeno interesovanje za sticanjem novih znanja i veština.
Odgovornost i upornost u izučavanje prakse odaju njen pouzdan manir sa kojim ostvaruje sve ciljeve. Dokazanom obzirnošću prema složenosti svakog zadatog problema i ljubaznim odnosom prema strankama Jelena je dala veliki doprinos osnovnoj politici Advokatske kancelarije „Učajev“ da se ova često rigidna profesija učini prijatnom i prijemčivom svima.

 

Srđan Radovasrdjan radovanovicnović, advokat – srdjan@radovanovic.biz

Advokat od karijere, dvadeset godina advokatske prakse s povremenim poslovnim izletima u top menadžment različitih privrednih društava i državne organe za suzbijanje kriminaliteta. U privredi obavljao poslove sektorskog direktora, generalnog direktora, člana upravnih odbora i predsednika upravnih odbora. U državnoj službi bio postavljan za inspektora, savetnika i predsednika nadzornih odbora i člana stečajne uprave. U advokaturi vodio veću advokatsku kancelariju i u krivičnim postupcima zastupao odbranu klijenata optuženih za sva teška krivična dela, a naročito iz oblasti poreskog i političkog kriminaliteta. U oblasti privrednog prava vodio brojne privredne sporove čija pojedinačna vrednost prevazilazi milion evra. Zastupao klijente u oblasti intelektualne svojine. Projektovao pravno statusne konstrukcije za mnoga privredna društva, sprovodio postupke preuzimanja akcionarskih društava, zastupao klijente u postupcima privatizacije. Sastavljao sve vrste ugovora u privredi. Stručno osposobljavao veliki broj advokatskih pripravnika i mladih pravnika. Bio član više ekspertskih grupa za izradu zakona. Autor preko sto stručnih pravnih radova.

 

milos vuceljicMiloš Vučeljić, advokat

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu u septembra 2006. godine. Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u advokatskoj kancelariji „Bošković“ te nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja saradnju sa istom kancelarijom kao samostalan advokat, da bi u oktobru 2009. godine osnovao sa koleginicom Tanjom Nikčević zajedničku kancelariju “Nikčević&Vučeljić“.
Član Izvršnog odbora Udruženja mladih advokata pri Advokatskoj komori Beograda.
Koordinator Podsekcije za saradnju sa međunarodnim strukovnim asocijacijama u Sekciji mladih advokata Advokatske komore Beograda.

 

 

 

 

aleksandraAleksandra Danilović, advokataleksandra.danilovic@yahoo.com

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu u oktobru 2007. godine.
Neposredno nakon diplomiranja zaposlila se u advokatskoj kancelariji ”Simeunović&Ikonović&Isailović” te je nakon polaganja pravosudnog ispita maja 2010. godine osnovala sopstvenu kancelariju kao samostalan advokat.

 

 

 

 

 

Ana BajicAna Bajić, diplomirani pravnikbajic_anna@yahoo.com

Diplomirala 2007. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu nakon čega je 2010. godine upisala i pohađala studije za inovaciju znanja iz oblasti poreskog savetovanja (specijalističke studije) takođe na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Nakon diplomiranja počinje da radi u konsalting privrednom društvu gde se u toku višegodišnjeg rada posebno usmerila u oblast oporezivanja expatova, savetovanja, obračuna I administracije poreza na dohodak građana, izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, pitanja rezidentnosti, regulisanja privremenih boravaka i radnih dozvola stranaca.

 

 

 

               Prijatelji kancelarije:

 

Gortan

Gortan Joksimović, diplomirani pravnik, specijalista za oblast poreskog savetovanja  – gortan.joksimovic@gmail.com

Aprila 2006. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu,  završio specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja
u novembru 2007. godine.
Od marta 2007. do juna 2008. godine radio u Advokatskoj kancelariji “Goran Savičević”, kao advokatski pripravnik, od juna 2008. godine do decembra 2009. godine zaposlen u revizorsko konsultantskoj kući – BDO (članici međunarodne BDO grupe), kao poreski savetnik.
Na ovom mestu obavlja poslove poreskog konsaltinga, međunarodnog poreskog planiranja, poreskog due diligenca i poreske revizije za renomirane domaće i međunarodne kompanije. Od decembra 2009. godine zaposlen na mestu eksperta koordinatora za oblasti poreza i zaštite konkurencije, u Naftnoj Industriji Srbije a.d. Novi Sad.